Skip to main content

Vlam Bodemadvies

Verkennend bodemonderzoek NEN5740

Verkennend bodemonderzoek NEN5740
Voor de bouw van een woning dient inzichtelijk te zijn wat de kwaliteit van de bodem is. Dit wil zeggen of de bodem waar de woning komt te staan en daaromheen waar geleefd wordt (tuin) niet verontreinigd is. Dit wordt gedaan zodat de toekomstige bewoners met een gerust hart in en om de woning kunnen leven en zich geen zorgen hoeven te maken bij bijvoorbeeld het gebruik van een moestuin.

Dit bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden conform de NEN5740. Daarin staat omschreven in welke situatie een bepaald aantal boringen en analyses gedaan dienen te worden.

Bijvoorbeeld bij een oppervlak van 500²m bij een onverdachte locatie zijn dit 4 boringen (waarvan 1 afgewerkt met een peilbuis voor grondwater bemonstering) en 3 analyses (waarvan 1 grondwater analyse). In dit geval worden bij elk van de 4 boringen monsters genomen en wordt een mengmonster gemaakt. Dit houdt in dat grond van meerdere monsters bij elkaar wordt gedaan en wordt geanalyseerd. Dit is vanuit kosten overweging omdat de analyses erg kostbaar zijn.

De kosten van een verkennend bodemonderzoek beginnen vanaf €1395,- inclusief de btw. Een bodemonderzoek is wel locatie specifiek. Vraag een vrijblijvende op maat gemaakte offerte aan voor jouw locatie.

Vraag een offerte aan
Dit moet je weten

Vlam Bodem Advies is gecertificeerd (BRL SIKB 2000) om het bodemonderzoek te mogen uitvoeren.

Een bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden door een certificeerde partij om erkend te worden door de desbetreffende instanties als de gemeente en of het bevoegd gezag.

Vraag een offerte aan