Wat kost een bodemonderzoek?

De bodemonderzoek kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo wordt de prijs bijvoorbeeld berekend aan de hand van de grootte van het gebied waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast kan de ‘verdachtheid’ van de locatie tevens van invloed zijn op de bodemonderzoek prijs. Wanneer het gebied een zogenaamde ‘verdachte locatie’ is betekent dit dat de gemeente een vermoeden heeft dat er bodemverontreiniging aanwezig is. 

Echter is elke situatie anders en ieder bodemonderzoek daarom uniek. Neem contact met ons op voor de exacte prijs van het bodemonderzoek dat nodig is in jouw situatie.

Offerte aanvragen
 Snelle oplevering

Rapportage binnen 2 weken.

Bij jou in de buurt

Wij onderzoeken in heel Nederland.

Zeer flexibel

Korte lijnen binnen de organisatie

Kennis & Expertise

Ruim 20 jaar ervaring

Offerte aanvragen

Vraag een offerte aan in drie eenvoudige stappen.

  1. Aanleiding onderzoek2. Onderzoeksgegevens3. Contactgegevens

  Aanleiding onderzoek

  [group group-337]

  [/group]

  1. Aanleiding onderzoek2. Onderzoeksgegevens3. Contactgegevens


  1. Aanleiding onderzoek2. Onderzoeksgegevens3. Contactgegevens


  * gelieve alle verplichte velden invullen.

  Waarom een bodemonderzoek doen?

  Een bodemonderzoek is een milieukundig onderzoek naar de chemische kwaliteit van de grond en kan om verschillende redenen wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Zo is het wettelijk verboden om op een verontreinigde bodem te bouwen en daarom moet hier vooraf onderzoek naar gedaan worden. Daarnaast is milieutechnisch bodemonderzoek (nul onderzoek) verplicht voor bedrijven die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Ook wanneer je eerst dient te slopen voordat je begint met bouwen, bij een bestemmingswijziging (bijvoorbeeld van een bedrijfspand naar een woning) of wanneer het een ‘verdacht gebied’ betreft is het verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren. De bodemonderzoek kosten zijn dan noodzakelijk voor het project.

  Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging dient er bodemsanering plaats te vinden. Dit is een proces waarbij het stuk grond gereinigd wordt. Hoe de bodemsanering wordt uitgevoerd is afhankelijk van de locatie en de mate van verontreiniging. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodemverontreiniging ontvang je een ‘schoongrondverklaring’ of ‘geen bezwaar verklaring’.

  Zijn de kosten bodemonderzoek voor koper of verkoper?

  In principe geldt dat degene die een verontreiniging veroorzaakt alle onderzoeks- en saneringskosten voor zijn rekening moet nemen. In de wetgeving zijn er meerdere mogelijke verantwoordelijken vastgelegd voor de betaling van bodemonderzoek, namelijk:

  • De verkoper van een terrein
  • De aanvrager van een stedenbouwkundige- of milieuvergunning, de exploitant die een risicoactiviteit verlengt, overdraagt of stopzet
  • De overheid die een perceel ontreinigd
  • De curator van een faillissement
  • De veroorzaker van een ongeval
  • De persoon die een verontreiniging ontdekt naar aanleiding van grondwerken

  Voor meer informatie over de verantwoordelijke voor de kosten bodemonderzoek particulier zoals bodemonderzoek bij aankoop van een woning kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

  Bodemonderzoek nen 5740 kosten

  Een verkennend bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden conform de NEN5740 norm. Daarin staat omschreven in welke situaties een bepaald aantal boringen en analyses gedaan dienen te worden. Vlam Bodemadvies beschikt over de juiste kennis en certificaten om ieder bodemonderzoek volgens deze norm uit te voeren. De kosten veranderen hiermee niet en zijn nog altijd afhankelijk van factoren als grootte van het gebied en ‘verdachtheid’ van de locatie. De bodemonderzoek prijs op onze website is een richtlijn. Vraag daarom een op maat gemaakte offerte aan voor de exacte prijs van bodemonderzoek in jouw situatie!

  Meer weten over bodemonderzoek kosten?

  Bij Vlam Bodemadvies bezitten we over brede kennis en jarenlange ervaring. Naast bodemonderzoek voeren wij ook asbest in grond onderzoek uit en partijkeuring met PFAS. Wil je meer weten over de exacte kosten van (particulier) bodemonderzoek en hoe deze zijn opgebouwd? Vul dan het contactformulier in op de website en vraag vrijblijvend een op maat gemaakte offerte aan!

  Bodemonderzoek informatie

  Wat vinden klanten van ons?

  Wij hebben met Vlam Bodemadvies samengewerkt voor een nieuwbouwproject. Voor ons was het van belang een goed beeld te krijgen van de bodemkwaliteit en onze complexe vraagstukken te beantwoorden. Als opdrachtgever werden we in een vroeg stadium al betrokken bij het verloop van de veldwerkzaamheden en de eerste analyseresultaten. Deze open communicatie was voor ons erg prettig, net zoals het heldere onderzoeksrapport wat we ontvingen. Bij een volgend project werken we graag weer samen met Vlam Bodemadvies.

  Peter A.

  Zeer te spreken over het professioneel uitgevoerde bodemonderzoek. We nemen als gemeente geen enkel risico als het gaat om bodemverontreiniging. Vlam Bodemadvies kwam snel in actie, was betrokken en leverde kwaliteit. Hierdoor is Vlam Bodemadvies voor ons een adviesbureau waar we alle vertrouwen in hebben.

  Francien P.